ZAWIADOMIENIE

Aktualna taryfa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grybowie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umgrybow,a,2238822,decyzja-o-zatwierdzeniu-taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow.html (przejście do zewnętrznego serwisu i otwarcie nowej zakładki)


 

ZAWIADOMIENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o. o. działając w oparciu o postanowienie art. 24e.,  ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz.328 z póź. zm) informuje, że Decyzją nr KR.RET.070.224.2018 wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wprowadza na terenie miasta Grybów od 01.11.2019 do 31.10.2020 następujące taryfy:

 

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców

 

Cena netto 1m3 wody ( w )

Cena netto 1m3 ścieku ( w )

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

 

1.

Grupa GD

 

4,80

0,38

5,18

10,07

0,81

10,88

 

2.

Grupa JN

4,80

0,38

5,18

12,07

0,96

13,03

 

   

Lp.

Rodzaj stawki opłat abonamentowych

WODA

ŚCIEK

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu zgodnie ze wskazaniem wodomierza ( zł/odbiorcę/miesiąc)

4,54

0,36

4,90

4,54

0,36

4,90

2.

Opłata abonamentowa i  rozliczenie w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody lub umowy ( zł/odbiorcę/miesiąc)

3,56

0,29

3,85

3,63

0,15

3,92

ZAWIADOMIENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o. o. działając w oparciu o postanowienie art. 24e.,  ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz.328 z póź. zm) informuje, że Decyzją nr KR.RET.070.224.2018 wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wprowadza na terenie miasta Grybów od 01.06.2019 do 31.05.2020 następujące taryfy:

 

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców

 

Cena netto 1m3 wody ( w )

Cena netto 1m3 ścieku ( w )

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

 

1.

Grupa GD

 

4,56

0,36

4,92

6,24

0,50

6,74

 

2.

Grupa JN

4,56

0,36

4,92

8,24

0,66

8,90

 

   

Lp.

Rodzaj stawki opłat abonamentowych

WODA

ŚCIEK

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu zgodnie ze wskazaniem wodomierza ( zł/odbiorcę/miesiąc)

2,12

0,17

2,29

2,32

0,19

2,51

2.

Opłata abonamentowa i  rozliczenie w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody lub umowy ( zł/odbiorcę/miesiąc)

1,70

0,14

1,84

1,84

0,15

1,99

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o. o. działając w oparciu o postanowienie art. 24e.,  ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz.328 z póź. zm) informuje, że Decyzją nr KR.RET.070.224.2018 wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wprowadza od dnia 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. na terenie miasta Grybów następujące taryfy:

 

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców

 

Cena netto 1m3 wody ( w )

Cena netto 1m3 ścieku ( w )

cena

cena

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Grupa GD

 

4,54

0,36

4,90

6,15

0,49

6,64

2.

Grupa JN

4,54

0,36

4,90

8,15

0,65

8,80

 

 

Lp.

Rodzaj stawki opłat abonamnetowych

WODA

ŚCIEK

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

 

1.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu zgodnie ze wskazaniem wodomierza ( zł/odbiorcę/miesiąc)

2,28

0,18

2,46

2,44

0,20

2,64

 

2.

Opłata abonamentowa i  rozliczenie w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody lub umowy ( zł/odbiorcę/miesiąc)

1,83

0,15

1,98

1,93

0,15

2,08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie Spółka z o.o. działając w oparciu o postanowienie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858 z późn. zm) informuje, że Uchwałą nr XXXVI/194/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 maja 2017 r. wprowadza od dnia 01 lipca 2017 r do 30 czerwca 2018 na terenie miasta Grybów następujące taryfy:

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców

 

Cena netto 1m3 wody ( w )

Cena netto 1m3 ścieku ( w )

 

cena

cena

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

 

1.

Grupa GD

 

4,47

0,36

4,83

5,49

0,44

5,93

 

2.

Grupa JN

4,47

0,36

4,83

7,49

0,44

7,93

 

 

 

Lp.

Rodzaj stawki opłat

Stawka

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków określone zgodnie ze wskazaniem wodomierza ( zł/odbiorcę/miesiąc)

3,47

0,28

3,75

2.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków ustalona na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub umowy ( zł/odbiorcę/miesiąc)

2,74

0,22

2,96

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie Spółka z o.o. działając w oparciu o postanowienie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858 z późn. zm) informuje, że Uchwałą nr XXII/100/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 3 czerwca 2016 r. wprowadza od dnia 01 lipca 2016 r do 30 czerwca 2017 na terenie miasta Grybów następujące taryfy:

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców

 

Cena netto 1m3 wody ( w )

Cena netto 1m3 ścieku ( w )

 

cena

cena

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

 

1.

Grupa GD

 

4,40

0,35

4,75

5,15

0,41

5,56

 

2.

Grupa JN

4,40

0,35

4,75

7,15

0,57

7,72

 

 

 

Lp.

Rodzaj stawki opłat

Stawka

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków określone zgodnie ze wskazaniem wodomierza ( zł/odbiorcę/miesiąc)

3,47

0,28

3,75

2.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków ustalona na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub umowy ( zł/odbiorcę/miesiąc)

2,74

0,22

2,96

 

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie Spółka z o.o. działając w oparciu o postanowienie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858 z późn. zm) informuje, że Uchwałą nr IX/33/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 3 czerwca 2015r. wprowadza od dnia 01 lipca 2015 r do 30 czerwca 2016 r na terenie miasta Grybów następujące taryfy:

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców

 

Cena netto 1m3 wody ( w )

Cena netto 1m3 ścieku ( w )

 

cena

cena

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

 

1.

Grupa GD

 

4,50

0,36

4,86

4,80

0,38

5,18

 

2.

Grupa JN

5,12

0,41

5,53

8,18

0,65

8,83

 

 

 

Lp.

Rodzaj stawki opłat

Stawka

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków określone zgodnie ze wskazaniem wodomierza ( zł/odbiorcę/miesiąc)

3,49

0,28

3,77

2.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków ustalona na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub umowy ( zł/odbiorcę/miesiąc)

2,75

0,22

2,97

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie Spółka z o.o. działając w oparciu o postanowienie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858 z późn. zm) informuje, że Uchwałą nr XLI/249/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 maja 2014r. wprowadza od dnia 01 lipca 2014r do 30 czerwca 2015 na terenie miasta Grybów następujące taryfy:

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców

 

Cena netto 1m3 wody ( w )

Cena netto 1m3 ścieku ( w )

 

cena

cena

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

 

1.

Grupa GD

 

4,50

0,36

4,86

4,60

0,37

4,97

 

2.

Grupa JN

5,29

0,42

5,71

7,98

0,64

8,62

 

 

 

Lp.

Rodzaj stawki opłat

Stawka

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków określone zgodnie ze wskazaniem wodomierza ( zł/odbiorcę/miesiąc)

3,60

0,29

3,89

2.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków ustalona na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub umowy ( zł/odbiorcę/miesiąc)

2,83

0,23

3,06

Gościmy:

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Dziś

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

  Akceptujesz pliki cookies tej strony?